събота, 25 май 2013 г.

Уред за измерване на топлинното натоварване, PCE-WB 20SD | WBGT-Метри | Измерватели | Измервам

Уред за измерване на топлинното натоварване, PCE-WB 20SD | WBGT-Метри | Измерватели | Измервам


Уред за измерване на топлинното натоварване, PCE-WB 20SD

638 лв

Уред за измерване на топлинното натоварване, PCE-WB 20SD
Кат.№ PCE-WB 20SD
Уред за оценка на топлинното натоварване (WBGT) чрез едновременно измерване на температура на черна сфера (TG), температура (TA) и относителна влажност на въздуха (RH). Измерванията дават обективна оценка на работната среда както на открито, така и на закрито. Измерванията са в съответствие с международния стандарт ISO 7243, респективно БДС EN 27243:2002 „Гореща заобикаляща среда. Оценка на топлинното натоварване на работещ човек въз основа на индекс WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) (ISO 7243:1989)". Уредът има вътрешна памет за записване в реално време на 99 стойности през интервал от 1 до 3600 секунди.
Цена: 319,00 EUR без ДДС

Няма коментари:

Публикуване на коментар